Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie TJ Sokol Nížkovice

14. 2. 2011

Tělocvičná jednota Sokol byla v Nížkovicích založena 24.září 1911. Zakládajícími členy byli Ferdinand Krahula, Gustav Kučera a Vladimír Plotěný. Cvičební místnost měl Sokol v sále u p.M.Kramářové. První valná hromada se uskutečnila 1.ledna 1912. Prvním starostou Sokola byl D.Kočí, náměstkem F.Krahula, jednatelem V.Plotěný a pokladníkem A.Horáček. Počet členů činil 18 bratrů. V roce 1912 bylo zakoupeno první cvičební nářadí a tím byly bradla. V následujícím roce bylo zavedeno cvičení dorostu a žen. Ke konci roku 1915  byla Česká Obec Sokolská rozpuštěna. První členská schůze se konala 3.listopadu 1918, již ve svobodné republice, zde byl starostou zvolen D.Kočí, místostarostou A.Menšík, jednatelem V.Plotěný, pokladníkem J.Koukal. V letech 1919 a 1920 se vrátili do vlasti legionáři Jakub Zapletal, Matěj Koukal, Antonín Novozámský, Arnošt Kučera - čest jejich památce. J Zapletal se v roce 1920 stal starostou Sokola.

V meziválečném období TJ Sokol vyvíjí činnost : veřejné cvičení, přednášky, oslavy (Masaryk, vznik ČR, Hus ...), plesy, hody, ostatky, oddíl kopané, kino a od roku 1920 také divadlo. Členové se účastní všesokolských sletů.

V roce 1923 TJ vykoupila pozemky pro stavbu sokolovny a v následujícím roce bylo započato s lámáním stavebního kamene a upisováním cihel. Na velikonoční neděli 12.dubna 1925 byl slavnostně položen základní kámen stavby sokolovny, v té době již byly vybudovány základy stavby. 22.8.1926 přes různé peripetie byla sokolovna slavnostně otevřena, v předvečer se hrálo divadlo a to Tylova Paní Marjánka matka pluku, v den otevření proběhla večer lidová veselice. Peripetiemi se rozumí sjednávání a ručení za půjčkami, shánění peněz a materiálu, problémy s převodem pozemku. V čem nebyly problémy to bylo zapojení občanů vesměs sokolů do výstavby sokolovny. Bylo odpracováno mnoho dobrovolných hodin. 23.9.1926 byla budova sokolovny zkolaudována.

V roce 1935 byla položena nová podlaha, v roce 1938 bylo zakoupeno zvukové zařízení ke kinopřístroji, do této doby se promítaly pouze němé filmy.

V březnu 1940 byla zastavena činnost v jednotách a v dubnu 1941 byla činnost ČOS (Československé Obce Sokolské) zcela zrušena.

28.dubna 1945 v sobotních ranních hodinách vstupuje první sovětský voják do naší obce a tento den je dnem osvobození Nížkovic.

9.5.1945 první schůze obnoveného Sokola v osvobozené obci, časy jsou ovšem pro svobodnou činnost organizací nepřejícné. V roce 1950 dochází ke sjednocení tělovýchovných jednot do jedné organizace, tím dochází k částečnému ustrnutí činnosti. V roce 1956 vzniká ČSTV (Československý Svaz Tělesné Výchovy) a všechny tělovýchovné jednoty provozují svou činnost pod touto organizací. Činnost Sokola je obnovena až po roce 1989.

Po válce TJ pokračuje v činnosti cvičení, zájezdy, divadlo, hody, ostatky, maškarní ples, oddíl kopané, turistický oddíl, oddíl stolního tenisu, kino, silvestrovské zábavy. V březnu 1955 vybudováno nové fotbalové hřiště "v zahradách" majitel MNV (Místní Národní Výbor nyní Obecní Úřad). V roce 1956 vyměněna po hodech podlaha v přísálí sokolovny, v témže roce proběhly základní práce pro verandu do dvora. V následujícím roce dokončena veranda a provedena nová elektroinstalace jeviště a vyměněna podlaha v sále. V roce 1958 jsou vyměněna okna. V roce 1960 započato se stavbou koupaliště. Po hodech v roce 1962 započato s přístavbou sociálního zařízení v sokolovně, do konce roku stojí hrubá stavba. Ovšem přístavba je dokončena v roce 1967. Následujícího roku je provedeno obložení sálu.  V roce 1971 končí činnost oddílu kopané, obnovení činnosti probíhá v roce 1973, v tomto roce vzniká turistický oddíl. V roce 1974 zastavena činnost kina. 1975 založen oddíl stolního tenisu. 1978 provedena izolace a podezdívka sokolovny. 1978-1979 přestavba autobusové zastávky na kabiny u hřiště pro oddíl kopané (slouží dodnes). 1985 nová okna ve štítu a brizolit. 2009 převod budovy sokolovny na obec, v tomto roce ukončení činnosti oddílu kopané a vznik SK Nížkovice za účelem provozování oddílu kopané.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kopaná

(Zdenk Műller, 26. 6. 2013 18:12)

Dobrý den,
byl jsem hráčem od roku 1964 a kapitánem družstva v letech 1967 až 1969 kdy jsem odešel od vojska, ale myslím si že toto období bylo nejuspěšnější v historii Nížkovic. Nikdy nezapomenu na postup do 1b v roce 1968. Myslím si, že toto období by mělo být taky v historii.
S pozdravem Zdeněk Műller